ضرب المثل انگلیسی

 • ضرب المثل انگلیسی

  ضرب المثل انگلیسی,ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

  ضرب المثل انگلیسی

  You’re only young once

  آدم همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

  f you cant stand the heat, get out of the kitchen

  خر ما از کُرّه گی دم نداشت.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی

  Sweet nothing

  حرف های صد من یه غاز.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

  You can’t make an omelette/omelet without breaking eggs

  تا خراب نشود، آباد نمی شود؛ بی مایه فطیر است.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ترجمه ضرب المثل انگلیسی

  You may end him but you’ll not mend him

  توبه گرگ مرگ است.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی

  To carry coals to Newcastle
  زیره به کرمان بردن.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

  third time lucky
  تا سه نشه بازی نشه.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  انواع ضرب المثل انگلیسی

  easy come, easy go
  باد آورده را باد می برد.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ترجمه ضرب المثل انگلیسی

  Too many cooks spoil the broth

  آشپز که دو تا شد آش یا شور میشود یا بی نمک.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی

  You pay your money and you take your choice
  هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با معنی

  You must grin and bear it
  باید بسوزی و بسازی.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  انواع ضرب المثل انگلیسی

  from the cradle to grave
  ز گهواره تا گور دانش بجوی.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل

  ou can’t put the clock back

  گذشته ها گذشته است.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی

  smell fishy
  کاسه ای زیر نیم کاسه است.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با معنی

  Strike while the iron is hot

  تا تنور داغه نون رو بچسبون.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  انواع ضرب المثل انگلیسی

  You can’t keep a good man down

  خواستن توانستن است.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  انواع ضرب المثل انگلیسی

  To milk the ram

  آب در هاون سائیدن

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی

  You are scraping the bottom of the barrel

  ملاقه ات به ته دیگ خورده است.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  انواع ضرب المثل انگلیسی

  Horses for courses
  هر کسی را بهر کاری ساخته اند.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ترجمه ضرب المثل انگلیسی

  every cloud has a silver lining
  در ناامیدی بسی امید است.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

  You must lie on the bed you have made

  خود کرده را تدبیر نیست.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی

  You can not get blood out of stone.

  از آب کره نتوان گرفت.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ترجمه ضرب المثل انگلیسی

  business is business
  حساب حساب است کاکا برادر.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  انواع ضرب المثل انگلیسی

  In unity there is strength

  یه دست صدا نداره.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ترجمه ضرب المثل انگلیسی

  You may know by a handful the whole sack

  مشت نمونه خروار است.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

  Half a loaf is better than no bread

  کاچی به از هیچ چیز است

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  معنی ضرب المثل انگلیسی

  no news is good news

  بی خبری خوش خبری است.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با معنی

  One swallow does not make summer
  با یک گل بهار نمی شود.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

  The cat dreams of mice
  شتر در خواب بیند پنبه دانه.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی

  You buy land, you buy stones, you buy meat, you buy bones

  گنج بی مار و گل بی خار نیست.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

  You can’t see the wood for the trees.

  آنقدر سمن است که یاسمن پیدا نیست.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با معنی

  One should not look a gift horse in the mouth
  دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  معنی ضرب المثل انگلیسی

  a Word to the wise is enough/sufficient
  در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ترجمه ضرب المثل انگلیسی

  To dance to a person’s tune
  به ساز کسی رقصیدن.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  انواع ضرب المثل انگلیسی

  While the grass grow, the cow starves
  بزک نمیر بهار میاد، خربزه با خیار میاد.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی

  He is a dog in the manager
  نه خود خورد نه کس دهد، گنده شود به سگ دهد.

  ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی , ضرب المثل

  ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

  the Weakest goes to the wall
  هر چه سنگ است به پای لنگ است؛ سنگ به در بسته می خورد.

  گردآوری: بخش سرگرمی

ضرب المثل انگلیسی

المثل ,ضرب ,انگلیسی ,the ,you ,فارسی ,ضرب المثل ,المثل انگلیسی ,انگلیسی با ,ترجمه فارسی ,با ترجمه

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله - هاست دانلود
جستجو گر فایل از دنیای وب شهر زهان انشا دغدغه های یک آموزشگر ریاضی پژوهش هنر و فلسفهٔ هنر یک فنجان آرامش طب سنتي حکيم نيشابوري MATLAB دانلود اهنگ جگونه یک مدرسه شاد داشته باشیم ؟